Our Gallery

Contact Info

جهت تامين سقف هاي پروژه برج هاي مسکوني ميکا و با وجود پلان خاص مجتمع استفاده از سقفهاي پيش ساخته پيش تنيده هالوکور انتخاب گرديد.

پروژه فوق در زميني به مساحت 3360 متر مربع در ميدان پرشين گلف ، جنب پلاژ آقايان و در1 بلوک و در 13 طبقه ، واقع گرديده است.

کل بناي پروژه در حدود 13000 متر مربع مي‌باشد.

سقف سازه فوق قطعات پيش ساخته پيش تنيده هالوکور بوده که توليد شرکت کيش بتن جنوب مي باشد که پس از طراحي و توليد و برش به طول دلخواه ، در پروژه نصب گرديده است.