Our Gallery

Contact Info

اين پروژه در زميني به مساحت 7200 متر مربع در شهرک صدف فاز 1 خيابان شريعتي قطعه C1-13 و در 2 بلوک که به وسيله يک طبقه پارکينگ به هم متصل شده و در 11 طبقه با سرمايه گذاري شرکت دامون کيش واقع گرديده است.